Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczni mieszkańcy i pracownicy DPS w Klęczanach w walce z COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 123 150,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 18 472,50 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do  31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

  1. Zostaną doposażone stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach oraz mieszkańcy Domu w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-Cov-2 (maseczki jednorazowe, maski FFP2 i FFP3, kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne) ,
  2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zostanie doposażony w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami (ozonator, oczyszczacze powietrza, lampy wirusobójcze, koncentratory tlenu, termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze itp.).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.