Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2019

Projekty i dofinansowania grafika

1. Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Umowa nr WP-III.9421.19.7.2019
Wartość dofinansowania: 80 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 100 895,47 zł