Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2021

Projekty i dofinansowania grafika

1. Środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (naczynia i pościel jednorazowa), a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług (premie).

Wartość otrzymanych środków finansowych: 53 370,00 zł
Wartość wydatkowanych środków: 53 347,92 zł