Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2020

Projekty i dofinansowania grafika

1. Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (nagrody) osobom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Umowa nr WP-III.9421.26.12.2020
Wartość dofinansowania: 28 920,00 zł
Całkowity koszt zadania: 36 150,00 zł

2. Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług (dofinansowanie wynagrodzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego).

Umowa nr WP-III.9421.34.12.2020
Wartość dofinansowania: 44 515,00 zł
Całkowity koszt zadania: 55 644,00 zł

3. Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, w szczególności na wynagrodzenia (nagrody, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w placówce.

Umowa nr WP-III.9421.36.12.2020
Wartość dofinansowania: 48 581,00 zł
Całkowity koszt zadania: 60 727,00 zł