Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2022

Projekty i dofinansowania grafika

1.Środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem
na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach przed
wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków
ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz na zapewnienie kadry niezbędnej do
utrzymania ciągłości świadczonych usług (premie).

Wartość otrzymanych środków finansowych: 45 506,00 zł
Wartość wydatkowanych środków: 45 506,00