Informacja o zmianie danych

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLĘCZANACH
33-394 Klęczany 169
tel. 18 443 37 57
fax. 18 443 39 77
e-mail: dps@dpskleczany.pl; dpskleczany@vp.pl
NIP 734 327 86 90 REGON 120581350

UWAGA!!!

       W związku z Uchwałą nr 724/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Nowosądecki, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że będzie wykonywał obowiązki podatnika VAT w imieniu Powiatu. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c uchwały, umowy cywilnoprawne zawierane przez naszą jednostkę w imieniu i na rzecz powiatu muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli:

      Powiat Nowosądecki
      ul. Jagiellońska 33
      33-300 Nowy Sącz
      NIP 734 35 44 080

reprezentowany przez Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
33-394 Klęczany 169

reprezentowany przez Dyrektora Panią Marzenę Rumel, działającą z upoważnienia Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Faktury zakupu, oprócz elementów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, powinny zawierać następujące dane identyfikacyjne:

NABYWCA:
Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
NIP 734 35 44 080

ODBIORCA/PŁATNIK:
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach
33-394 Klęczany 169

Aktualne rachunki bankowe:
Getin Noble Bank S.A. Oddział w Nowym Sączu, Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz

Rachunek bankowy dochodów – 88 1560 0013 2851 4268 7000 0001
Rachunek bankowy wydatków – 61 1560 0013 2851 4268 7000 0002
Rachunek bankowy – 34 1560 0013 2851 4268 7000 0003

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.