Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2021

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenia nr 2/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2021 wynosi 4 453,84 złotych.
Treść zarządzenia dostępna poniżej.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o wznowieniu odwiedzin w naszym ośrodku

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje o możliwości odwiedzania mieszkańców.
Odwiedziny każdorazowo prosimy uzgadniać z kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego lub z pracownikiem socjalnym.
Numer telefonu: 18 443 37 57
Adres e-mail: socjalny@dpskleczany.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczni mieszkańcy i pracownicy DPS w Klęczanach w walce z COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 123 150,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 18 472,50 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do  31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

 1. Zostaną doposażone stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach oraz mieszkańcy Domu w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-Cov-2 (maseczki jednorazowe, maski FFP2 i FFP3, kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekcyjne) ,
 2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zostanie doposażony w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami (ozonator, oczyszczacze powietrza, lampy wirusobójcze, koncentratory tlenu, termometry bezdotykowe, ciśnieniomierze itp.).

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja dotycząca przekazywania paczek dla mieszkańców

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, informuje iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu, funkcjonują ściśle określone zasady dotyczące dostarczania paczek i przesyłek dla mieszkańców.
Każdorazowo chęć przekazania paczki należy uzgodnić z personelem Domu dzwoniąc pod numer 18 443 37 57.
Przekazywaną paczkę należy szczelnie zapakować i opisać. Prosimy nie umieszczać w przesyłkach, produktów łatwo psujących się ponieważ paczki muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, zanim zostaną przekazane mieszkańcowi.
Przypominamy również, że w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach nadal funkcjonuje zakaz odwiedzin i urlopowania mieszkańców.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Wolne miejsca w naszej placówce!

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nasz dom świadczy usługi opiekuńczo-bytowe dla osób przewlekle somatycznie chorych na poziomie obowiązującego standardu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964), w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zainteresowane osoby, mogą ubiegać się o skierowanie do naszego domu w ośrodkach pomocy społecznej swojego miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 37 57.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Informacja o wprowadzeniu zakazu odwiedzin

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, od dnia 11 marca 2020 r. wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin oraz opuszczania Domu przez mieszkańców.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon:
18 443 37 57
795 471 512

E-mail:
dps@dpskleczany.pl
dyrektor@dpskleczany.pl
socjalny@dpskleczany.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2020

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenie nr 09/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2020 wynosi 3 925,95 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Zmiana kosztów utrzymania mieszkańca od 01.03.2019

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach informuje, że zgodnie z § 1 ust.3 Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, koszt utrzymania mieszkańca DPS w Klęczanach od 1 marca 2019 wynosi 3 551,94 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nowe adresy mailowe dla poszczególnych komórek DPS

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwieniu Państwa kontaktu z naszą placówką, zostały stworzone adresy mailowe dla poszczególnych komórek.
Poniżej znajduję się wykaz wszystkich adresów email.

Wykaz adresów email
Główny adres: dps@dpskleczany.pl
Dyrektor placówki: dyrektor@dpskleczany.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@dpskleczany.pl
Dział kadr: kadry@dpskleczany.pl
Dział administracji: administracja@dpskleczany.pl
Dział pracowników socjalnych: socjalny@dpskleczany.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169  zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: +48 443 37 57, bądź wysyłając maila na adres: dps@dpskleczany.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl.
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i innych osób przebywających na terenie Domu oraz ochrony przeciwpożarowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.)
 5. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: piwnice, parter, pierwsze piętro, klatki schodowe, wejścia, (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, pomieszczeń socjalnych) oraz otoczenie budynku.
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Nie będziemy wykorzystywać danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz