Zapytania ofertowe

24. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę warzyw na rok 2023 (II kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe II kwartał 2023 warzywa

Projekt umowy II kwartał 2023 warzywa

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy warzywa

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu warzywa

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy warzywa


23. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę artykułów suchych na rok 2023 (II kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe II kwartał 2023 artykuły suche

Projekt umowy II kwartał 2023 artykuły suche

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy artykuły suche

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu artykuły suche

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy artykuły suche


22. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę nabiału na rok 2023 (II kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe II kwartał 2023 nabiał

Projekt umowy II kwartał 2023 nabiał

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy nabiał

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu nabiał

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy nabiał

21. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę mięsa na rok 2023 (II kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe II kwartał 2023 mięso

Projekt umowy II kwartał 2023 mięso

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy mięso

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu mięso

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy mięso


20. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę pieczywa na rok 2023 (II kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe II kwartał 2023 pieczywo

Projekt umowy II kwartał 2023 pieczywo

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy pieczywo

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu pieczywo

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy pieczywo


19. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę oleju opałowego na rok 2023.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 olej opałowy

Projekt umowy 2023 o lej opałowy

Załącznik 1 – oświadczenie wykonawcy olej opałowy


18. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na odbiór odpadów komunalnych na rok 2023.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 odpady komunalne

Załącznik 1 – arkusz kalkulacyjny odpady komunalne

Załącznik 2 – oświadczenie wykonawcy odpady komunalne


17. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę warzyw na rok 2023 (I kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 warzywa

Projekt umowy 2023 warzywa

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy warzywa

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu warzywa

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy warzywa


16. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę artykułów suchych na rok 2023 (I kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 artykuły suche

Projekt umowy 2023 artykuły suche

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy artykuły suche

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu artykuły suche

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy artykuły suche


15. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę nabiału na rok 2023 (I kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 nabiał

Projekt umowy 2023 nabiał

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy nabiał

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu nabiał

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy nabiał


14. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę mięsa na rok 2023 (I kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 mięso

Projekt umowy 2023 mięso

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy mięso

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu mięso

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy mięso


13. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę pieczywa na rok 2023 (I kwartał).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 pieczywo

Projekt umowy 2023 pieczywo

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy pieczywo

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu pieczywo

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy pieczywo


12. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługi pralnicze na rok 2023.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2023 usługi pralnicze

Załącznik 1 – formularz ofertowy ogólny usługi pralnicze

Załącznik 2 – arkusz kalkulacyjny usługi pralnicze

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy usługi pralnicze


11. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na odbiór odpadów komunalnych na rok 2022.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 odpady komunalne

Załącznik 1 – arkusz kalkulacyjny odpady komunalne

Załącznik 2 – oświadczenie wykonawcy odpady komunalne


10. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę oleju opałowego na rok 2022.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 olej opałowy

Projekt umowy 2022 o lej opałowy

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy olej opałowy

Załącznik 2 – oświadczenie wykonawcy olej opałowy


9. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę warzyw na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 warzywa

Projekt umowy 2022 warzywa

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy warzywa

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu warzywa

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy warzywa


8. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę ryb na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 ryby

Projekt umowy 2022 ryby

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy ryby

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu ryby

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy ryby


7. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę pieczywa na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 pieczywo

Projekt umowy 2022 pieczywo

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy pieczywo

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu pieczywo

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy pieczywo

6. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę nabiału na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 nabiał

Projekt umowy 2022 nabiał

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy nabiał

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu nabiał

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy nabiał


5. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę mięsa na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 mięso

Projekt umowy 2022 mięso

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy mięso

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu mięso

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy mięso


4. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę jajek na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 jajka

Projekt umowy 2022 jajka

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy jajka

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu jajka

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy jajka


3. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę artykułów suchych na rok 2022 (I półrocze).

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 artykuły suche

Projekt umowy 2022 artykuły suche

Załącznik 1 – ogólny formularz ofertowy artykuły suche

Załącznik 2 – szczegółowy wykaz asortymentu artykuły suche

Załącznik 3 – oświadczenie wykonawcy artykuły suche


2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę oleju opałowego lekkiego na rok 2022.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 olej opałowy

Projekt umowy 2022 olej opałowy


1. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na odbiór odpadów komunalnych na rok 2022.

Wszystkie informacje dostępne w załącznikach.
W razie pytań, informacji udziela Pani Agnieszka Góra, tel. 18 443 37 57

Zapytanie ofertowe 2022 odpady komunalne

Arkusz kalkulacyjny 2022 odpady