Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2021

Projekty i dofinansowania grafika

1.Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dps (premie dla personelu) oraz dofinansowanie środków ochrony osobistej (zakup rękawic jednorazowych nitrylowych).

Umowa nr WP-III.9421.22.10.2021
Wartość dofinansowania: 23 842,00 zł
Całkowity koszt zadania: 47 360,50 zł

2.Środki finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe), niezbędnego sprzętu i wyposażenia (naczynia i pościel jednorazowa), a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług (premie).

Wartość otrzymanych środków finansowych: 53 370,00 zł
Wartość wydatkowanych środków: 53 347,92 zł