Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2018

Projekty i dofinansowania grafika

1. Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach, w ramach której zakupiono zmiękczacz do wody, szafy i regały oraz olej opałowy.

Umowa nr WP-III.9421.31.11.2018
Wartość dofinansowania: 21 600,00 zł
Całkowity koszt zadania: 29 922,96 zł