Lista dofinansowań ze środków budżetu Państwa w roku 2017

Projekty i dofinansowania grafika

1. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Nowosądeckiego, polegającego na remoncie i wyposażeniu sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Umowa nr WP-III.9421.31.13.2017
Wartość dofinansowania: 16 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 20 197,92 zł