Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu

Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169  zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

  1. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 169. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na podany wyżej adres, telefonicznie pod numerem: +48 443 37 57, bądź wysyłając maila na adres: dps@dpskleczany.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach jest Tomasz Czerniec, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl.
  3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców, pracowników i innych osób przebywających na terenie Domu oraz ochrony przeciwpożarowej.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 4b ustawy z dnia z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.)
  5. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: piwnice, parter, pierwsze piętro, klatki schodowe, wejścia, (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, pomieszczeń socjalnych) oraz otoczenie budynku.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Nie będziemy wykorzystywać danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.